HR som gör skillnad

Björk HR Partner har 25 års erfarenhet av HR frågor och arbetar medvetet för att ditt företag ska utvecklas och växa med hjälp av ett modernt, metodiskt HR arbete. Att se företag och medarbetare växa i nära samarbete är mitt mål och min passion.

Photos1

Tjänster

Arbetsmiljö

Har du som arbetsgivare kontroll på regelverket? Björk HR Partner hjälper till att uppdatera SAM-hjulet med hjälp av tydliga handlingsplaner och checklistor.

Arbetsrätt

Vilka skyldigheter och möjligheter har vi som företag och arbetsgivare? Björk HR Partner blir ditt stöd och bollplank inom avtals- och arbetsrättsliga frågor.

Coaching

Kanske behöver du som arbetsgivare och företag hjälp och stöd i HR arbetet? Björk HR Partner erbjuder coaching och mentorskap för chefer och vägledningssamtal för anställda.

Photos1 Kontakta mig

Så jobbar jag

Ett företags HR Processer innehåller ofta flera olika delar. För dig som arbetsgivare finns här en mycket stor potential att utveckla verksamheten genom att införa engagerande och effektiva HR processer för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare och företaget. Dessa HR processer är, enligt min erfarenhet, avgörande för företagets framtida utveckling och hållbarhet.

Björk HR Partner hjälper till med hela - eller delar av - HR processen som bilden visar. En fungerande och tydlig struktur underlättar för både chefer och medarbetare. Tydliga rutiner skapar en bra arbetsmiljö, höjer motivationen och minskar företagets upplevda stressnivå.

Kontakta mig
Kort Om Mig

Kort om mig


Jag heter Ulrika Björk och har en lång, bred erfarenhet inom HR då jag arbetat med personal och HR processer i flera olika företag och befattningar. Områden som rekrytering, löner, förhandlingar, rehabilitering/hälsa, arbetsmiljö och utbildning är exempel på HR relaterade frågor jag har stor erfarenhet av.

De senaste åren har jag även arbetat som coach (diplomerad ICF-coach) och tycker att det är fantastiskt viktigt och givande att se människor utvecklas, växa och våga ta nya steg i sitt yrkesliv. För både företaget och sin egen skull. Ett modernt HR synsätt alla vinner på.

Kort Om Mig Kontakta mig

Kontakta mig

Har du behov av stöd och hjälp med HR relaterade frågor eller bara vill bolla några funderingar?
Kontakta mig gärna så hjälper jag till.

Telefonnummer: 079 - 304 34 70
Mail: ulrika@bjorkhrpartner.se

Samarbetspartners